Wdrożenie RODO

Wsparcie procesu wdrożenia

Pomagamy przygotować organizację do spełnienia wymogów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r., stanowi rewolucję w ochronie danych osobowych przede wszystkim w zmianie podejścia do ochrony tych danych. 
RODO odchodzi od ochrony danych polegającej wyłącznie na implementacji wymogów nałożonych przepisami prawa, na rzecz pełnego zaangażowania się organizacji w budowę własnego systemu ochrony danych osobowych, dopasowanego do profilu prowadzonej przez nią działalności. Tym samym RODO zobowiązuje organizacje, aby w wyznaczonych prawem granicach, same określiły posiadane kategorie danych osobowych i ryzyka związane z ich przetwarzaniem, a także same zdefiniowały adekwatne do nich zabezpieczenia. 
 
Wdrożenie rozwiązań zgodnych z RODO jest niezwykle istotne również z uwagi na wysokie kary finansowe, które wprowadza RODO, za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
 
Proponujemy następujące działania:
•   audyt istniejącego systemu ochrony danych osobowych,
•   szacowanie ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych,
•   dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, klauzul i umów),
•   szkolenie pracowników i współpracowników,
•   audyt końcowy (sprawdzający).
 
Oferujemy także:
•   audyty kontrolne,
•   przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych,
•   wsparcie dla powołanego w organizacji Inspektora Ochrony Danych,
•   wsparcie w kontaktach z nowym Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
•   sporządzanie przez ekspertów opinii w zakresie RODO.
 

ZAMÓW OFERTĘ