Rejestracja

Wsparcie procesu rejestracji zbiorów danych w GIODO

Pomagamy firmom przy wypełnianiu ustawowego obowiązku zgłaszania GIODO zbiorów danych oraz ich aktualizacji

W ramach tej usługi oferujemy:

WAŻNE! Należy pamiętać, iż nie wszystkie zbiory danych podlegają rejestracji. Wyjątki od generalnej zasady określa art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
Dodatkowo obowiązkowi rejestracji zbiorów danych osobowych, zawierających dane zwykłe, nie podlega administrator danych, który powołał ABI i zgłosił go Generalnemu Inspektorowi do rejestracji.

ZAMÓW OFERTĘ