Audyt

Audyt zgodności ochrony danych osobowych

Przeprowadzamy kompleksowe działania mające na celu ocenę funkcjonowania firmy lub instytucji pod kątem spełniania obowiązków prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. W trakcie audytu badamy występowanie potencjalnych uchybień i niezgodności, a następnie przygotowujemy obiektywną i niezależną ocenę stanu faktycznego wraz z zaproponowaniem działań mających na celu wyeliminowanie uchybień oraz poprawienie skuteczności procesów związanych z ochroną danych osobowych.

Audyt zgodności danych osobowych ma na celu:

 

Nasi eksperci przeprowadzający audyt posługują się wytycznymi opracowanymi przez GIODO w tym zakresie Szczegółowy harmonogram audytu jest opracowywany po uzgodnieniu z Klientem.

ZAMÓW OFERTĘ