• Co nowego w nowym projekcie ustawy o ochronie danych osobowych?

  Wczoraj został opublikowany długo wyczekiwany projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych wraz z projektem ustawy wprowadzającej, która przewiduje zmianę 133 ustaw sektorowych. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało ten projekt do konsultacji społecznych, w których udział może wziąć każdy.

  Pamiętać przy tym należy, że projekt ten nie wprowadza merytorycznych zasad przetwarzania danych osobowych, gdyż zapisy dotyczące tej kwestii znajdują się w RODO.

  Jakie zatem zmiany przygotował resort cyfryzacji w systemie funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych w Polsce znanego nam dotychczas?

  Czytaj dalej
 • Obowiązek przejrzystego informowania - RODO

  Obowiązek informacyjny, czy też innymi słowy prawo każdej osoby, której dane dotyczą do kontroli nad tym co się dzieje z danymi jej dotyczącymi, w świetle postanowień RODO różni się znacznie od znanego dotychczas z ustawy o ochronie danych osobowych modelu informowania osoby na temat przetwarzania jej danych osobowych. Unijny ustawodawca w RODO zanim opisał szczegółowy katalog informacji, jaki każdy administrator danych osobowych musi przekazać osobie, której dane dotyczą oraz tryb udzielania tych informacji, mocno zaakcentował zasadę przejrzystego i rzetelnego informowania osób zainteresowanych.

  Czytaj dalej
 • Tarcza Prywatności UE - USA

  Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r. przyjęła porozumienie polityczne zawarte w dniu 2 lutego 2016 r. przez Komisję i rząd Stanów Zjednoczonych w sprawie nowych ram dotyczących transatlantyckich wymian danych osobowych w celach handlowych: Tarczy Prywatności UE-USA (IP/16/216). Porozumienie to było konieczne bowiem Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 6 października 2015 r. stwierdził nieważność dotychczas stosowanych zasad tranferu danych do USA - programu „bezpieczna przystań” (ang. Safe Harbour). Nowe przepisy zapewniają ochronę praw podstawowych obywatelom UE, których dane osobowe są przekazywane do USA, jak również zapewniają przejrzystość prawa i jasne zasady przedsiębiorstwom, które dokonują transatlantyckich transferów danych.

  Czytaj dalej
 • Co wie o Tobie telefon komórkowy?

  Telefon komórkowy stał się nieodzownym elementem naszego życia. Nie służy już on jedynie do nawiązywania połączeń telefonicznych czy wysyłania SMS, ale jest naszym zegarkiem, kalendarzem, notesem, aparatem, odtwarzaczem muzyki, w sumie takim „małym komputerem”, na którym instalujemy różne dodatkowe oprogramowania – aplikacje mobilne.Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych widząc zagrożenia jakie niesie za sobą bezrefleksyjne używanie tych urządzeń zamieścił na swojej stronie poradnik pt. „Co na twój temat wie twój telefon komórkowy?”. Celem GIODO jest zwrócenie uwagi użytkowników telefonów komórkowych i aplikacji moblinych na fakt, że coraz więcej z nich korzysta z technologii geolokalizacji i wirtualnej rzeczywistości, jak np. bardzo popularna ostatnio gra Pokomon GO, oraz na bezpieczne ich używanie.

  Czytaj dalej
 • Organy kontroli skarbowej nie mogą żądać udostępniania przez lekarzy danych pacjentów

  Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 2016 r. (II FSK 1452/14) „organy kontroli skarbowej nie są uprawnione do tego, by (...) żądać od lekarzy danych wynikających z dokumentacji medycznej, w tym wchodzących w jej skład danych identyfikujących pacjenta”.

  Czytaj dalej
 • Pracownik musi mieć świadomość monitoringu użytkowania komputera

  Pracownik nawiązując stosunek pracy zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę (art. 22 Kodeksu pracy). Współcześnie – praktycznie każdy pracownik otrzymuje od swego pracodawcy takie narzędzia jak komputer służbowy z dostępem do sieci Internet, ze służbową pocztą elektroniczną, a także również nie rzadziej telefon służbowy.

  Czytaj dalej
 • Komunikat GIODO o rejestracji kart pre-paid

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, czyli tzw. ustawa antyterrorystyczna, wprowadziła obowiązek rejestracji kart pre-paid. Na mocy jej postanowień takie karty, które nie zostaną zarejestrowane u operatorów telekomunikacyjnych będą aktywne jedynie do 1 lutego 2017 r.Zarówno Fundacja Panoptykon, jak i były Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych w Polsce a obecnie Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych – Wojciech Wiewiórowski, krytykują ten obowiązek, wskazując jego wątpliwy wpływ na walkę z terroryzmem, a niosący za sobą ryzyko naruszania praw uzytkowników.

  Czytaj dalej