Ochrona danych osobowych

Zaufali nam

Szkolenia

 

RODO

Audyt wstępny

IOD

Dokumentacja

Audyt powdrożeniowy

Wsparcie

Dostosowanie do RODO

 

Pomagamy dostosować organizację do spełnienia wymogów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).

Niezależnie od tego jakiej wielkości przedsiębiorstwo Państwo prowadzą, działalność gospodarcza wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych pracowników, klientów i kontrahentów. Należy zatem zadbać aby ochrona przetwarzanych danych zapewniała bezpieczeństwo Państwu oraz osobom, których dane są dotyczą. Wdrożenie rozwiązań zgodnych z RODO jest niezwykle istotne również z uwagi na wysokie kary finansowe, które wprowadza RODO, za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. NASZA POMOC DPO Data Protect posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wspieramy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także korporacje o globalnym zasięgu. DPO Data Protect pomaga Klientom przygotować oraz wdrożyć system ochrony danych osobowych: dokonując inwentaryzacji danych osobowych w organizacji, przygotowując odpowiednie dokumenty i procedury, zapewniając szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb. Proponujemy następujące działania: audyt istniejącego systemu ochrony danych osobowych, dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, klauzul i umów), szkolenie pracowników i współpracowników, Dodatkowo oferujemy także: audyty kontrolne, przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych, wsparcie dla powołanego w organizacji Inspektora Ochrony Danych, wsparcie w kontaktach z nowym Urzędem Ochrony Danych Osobowych, sporządzanie przez ekspertów opinii w obszarze problematyki RODO. Zakres naszych usług jest zawsze dostosowany do rozmiarów Państwa działalności, a także branży, w której jest ona prowadzona. Konsultanci DPODataProtect będący praktykami pomagają Klientom w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych adekwatnego do zagrożeń związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością.

Audyt zgodności ochrony danych osobowych

 

Przeprowadzamy kompleksowe działania mające na celu ocenę funkcjonowania firmy lub instytucji pod kątem spełniania obowiązków prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. W trakcie audytu badamy występowanie potencjalnych uchybień i niezgodności, a następnie przygotowujemy obiektywną i niezależną ocenę stanu faktycznego wraz z zaproponowaniem działań mających na celu wyeliminowanie uchybień oraz poprawienie skuteczności procesów związanych z ochroną danych osobowych.

 

 

Szczegółowy harmonogram audytu jest opracowywany po uzgodnieniu z Klientem.

 

 

 

 

 

 

 

Outsourcing obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD)

 

Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony DanychIOD, wynikające z przepisów prawa.

 

IOD ma kluczowe znaczenie w procesie administrowania danymi, a jego zadaniem IOD jest wspieranie organizacji w codziennych czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jak również pomoc w przygotowaniu firmy do spełniania wymogów stawianych przez RODO

 

 

IOD przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

Powołanie IOD w organizacji to gwarancja prawidłowego i legalnego przetwarzania danych osobowych przez administratora lub podmiot przetwarzający tak aby odbywało się ono zgodnie z wymogami RODO oraz minimalizowało odpowiedzialność finansową administratora danych.

 

Należy mieć na uwadze, że dla niektórych podmiotów zgodnie z treścią RODO powołanie IOD jest obligatoryjne.

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja

 

Przygotowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych to jedno z najtrudniejszych i najbardziej pracochłonnych zadań dla administratora czy IOD

 

Dokumentacja ochrony danych osobowych powinna stanowić odzwierciedlenie procesów zachodzących w firmie tak aby wykazać zgodność realizowanych czynności przetwarzanych danych z RODO (a nie być sztucznym dokumentem sporządzonym na podstawie powszechnie dostępnych wzorów).

 

Brak oraz nieaktualność dokumentacji ochrony danych osobowych to najczęstsze uchybienie administratora danych skutkujące odpowiedzialnością finansową.

 

DPODataProtect opracowuje i wdraża indywidualnie dopasowaną do każdego Klienta dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, zgodną z wymogami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Zakres usługi:

 • Przygotowujemy lub aktualizujemy następujące dokumenty:
  • politykę bezpieczeństwa danych osobowych;
  • instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych;
  • rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania;
  • rejestr naruszeń ochrony danych;
  • wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
  • wzory ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
  • o wzory oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami oraz o poufności;

 • Konsultujemy lub przygotowujemy inne dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych, takie jak:
  • wzory umowy powierzania danych osobowych;
  • wzory klauzul informacyjnych;
  • wzory klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych;
  • zgłoszenia inspektora ochrony danych do UODO;
  • zgłoszenie naruszeń ochrony danych osobowych do UODO.

 • Na życzenie Klienta opracowujemy również inne procedury wynikające ze specyfiki działalności Administratora.

 

 

 

 

 

Audyt powdrożeniowy

 

Oferujemy możliwość zrealizowania audytu powdrożeniowego, w ramach którego przeprowadzamy kompleksowe działania mające na celu weryfikację wykonania zaleceń po audycie wstępnym lub audycie przeprowadzonym przez inny podmiot oraz ocenę funkcjonowania firmy lub instytucji pod kątem spełniania obowiązków prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Szczegółowy harmonogram audytu jest opracowywany po uzgodnieniu z Klientem.

 

 

 

 

 

Wsparcie dla Administratora Danych/Inspektora Ochrony Danych

 

Pomagamy w wypełnianiu obowiązków nałożonych przepisami prawa

w zakresie ochrony danych osobowych na Administratorów Danych oraz Inspektorów Ochrony Danych (IOD).

 

W ramach wsparcia oferujemy:

 • konsultacje w zakresie ochrony danych osobowych;
 • wsparcie podczas wypełniania obowiązków prawnych;
 • wsparcie podczas nadzorowania procesów przetwarzania danych osobowych;
 • pomoc w aktualizowaniu dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz innych dokumentów z nią związanych;
 • ocenę zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa;
 • sporządzanie opinii w zakresie ochrony danych osobowych;
 • szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych;
 • wsparcie podczas kontroli UODO oraz podczas prowadzenia korespondencji z UODO
 • wsparcie w zakresie zgłoszenia naruszeń do UODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym sie zajmujemy :

 

Szkolenia:

pozostałe tablice informacyjne

Zaufali nam

 

Cieszymy się obecnym jak również każdym nowym logiem poniżej

ZESPÓŁ

Nasz zespół   to nasz największy atut. Złożony jest z ekspertów w dziedzinie ochrony danych osobowych, których wieloletnie doświadczenie zawodowe poparte jest sukcesami w tym obszarze. Nasi specjaliści to byli pracownicy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, absolwenci studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji” Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz uczestnicy kursu „Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2013”.

Niezależnie od zdobytego doświadczenia, nieustannie doskonalimy standardy oraz podnosimy jakość obsługi, tak aby sprostać indywidualnym, zróżnicowanym wymaganiom naszych klientów.

 

 

Skontaktuj się z nami

 

Pamiętaj! Kontakt to pierwszy krok do sukcesu!!

Formularz Kontakowy

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Required

Required

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  DPO Data Protect Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie (01-991) przy ul. Heroldów 6.

 

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

  – przez e-mail: biuro@dpodataprotect.pl

 

  – telefonicznie: 500–251-257,   608-879-243

 

Przeczytaj pełny tekst klauzuli informacyjnej

 

 

Kontakt

www.dpodataprotect.pl

https://facebook.com/dpodataprotect

Email: biuro@dpodataprotect.pl

Tel. 500 251 257

DPO Data Protect sp. z o.o.

ul. Heroldów nr 6,

01-991 Warszawa

Zapraszamy do Naszego Biura

 

ul. Ludwika Mierosławskiego 11a

01-549 Warszawa

 

 

pracujemy w godzinach 9-17

 

Tel. 608 879 243